A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság vezetőség tagjai:

VEZETŐSÉG

ELNÖK:
Dr. Krasznai Zoárd med.habil., Ph.D., IFEPAG
egyetemi docens
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Email: krasznai.zoard@med.unideb.hu

ALELNÖK:
Dr. Párducz László Ph.D.
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos
5700 Gyula
Semmelweis I. u. 1.
Tel.: +36-66/526-594
Mobil: +36-30/9837-296
E-mail: parduczl@t-online.hu

FŐTITKÁR:
Dr. Szőczei Beáta IFEPAG
Budapest
E-mail: dr.szoczei.beata@gmail.com

SZERVEZŐ TITKÁR:
Dr. Varga – Tóth Andrea Ph.D.
Szeged
E-mail: szvta@freemail.hu

PÉNZTÁRNOK:
Dr. Juhász Alpár Gábor Ph.D.
egyetemi adjunktus
Aranykéz Nőgyógyászati Praxis, Debrecen
Tel: +36-20/390-6073
E-mail: gjuhasz @hotmail.com

VEZETŐSÉGI TAGOK:

Dr. Balogh Sára
Budapest
E-mail: dr.balogh.sara@gmail.com

Dr. Kerepesi Judit
Budapest
E-mail: kerepesijudit@gmail.com

Dr. Kovács Réka
Érd
E-mail: reka.kovacs.dr.@gmail.com

Dr. Ujházi András
Budapest
E-mail: rendelo@ujhazy.hu

PÉNÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Dr. Pócsi Tamás (elnök)
Miskolc
E-mail: pocsitamas2@gmail.com

Dr. Dóka Zsuzsanna
Miskolc
E-mail: zsuzs.doka@gmail.com